sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

Typy daňového poradenství

Poskytujeme  širokou paletu služeb daňového poradenství. Od posuzování daňových  dopadů různých ekonomických jevů, přes zpracování a podání daňových  přiznání a zastupování klientů před finančními úřady, až k aplikaci  smluv o zamezení dvojího zdanění a poradenství při zřízení stálých  provozoven a organizačních složek.

Oceňovanou službou je i  poskytování běžného daňového a účetního poradenství v jednoduchých  záležitostech po telefonu formou tzv. "horké linky", bez nároku na další  honorář.

Základními nabízenými službami v této oblasti jsou:

- koncepční daňové poradenství při reorganizaci podnikových struktur
- daňové plánování a optimalizace
- průběžné daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání
- zastupování klientů v daňovém řízení