sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

Due diligence - poradenství investorům

Poskytujeme poradenství investorům při prověřování a  vyhodnocování investičních příležitostí vedoucí k minimalizaci jejich  rizik. Pro tuzemské i zahraniční investory, kteří mají zájem o akvizici,  fúzi, nebo založení společného podniku v České republice nabízíme:

- rozbory majetku a závazků, výsledků hospodaření, účetní  a daňové analýzy, včetně identifikace potenciálních rizik cílové  společnosti
- právní analýza za využití některé ze spolupracujících advokátních kanceláří