sekretariat@hayek.cz +420 224 236 937

Účetní poradenství a vedení účetnictví

Pro  zejména menší firmy je mnohdy obtížné zajistit vedení účetnictví  vlastními pracovníky vzhledem k tomu, že jejich kvalifikace není na  takové úrovni, kterou si objektivně vyžaduje složitost účetních a  daňových předpisů a  jejich neustále změny. Naše firma proto nabízí  vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů až po  zpracování výstupních informací v podobě účetních výkazů. Variantně  můžeme poskytovat klientovi i službu účetní supervize, jejímž obsahem je  průběžná pomoc našich účetních specialistů pracovníkům klienta a  odborný dohled nad vedením jeho účetnictví. Naše účetní poradenství  využívají i společnosti, které mají vlastní kvalifikovaný účetní  personál, protože možnost konzultace s našimi účetními specialisty,  auditory, daňovýmí poradci i spolupracujícími právníky je pro ně zárukou  nalezení nebo ověření správného řešení i těch nejsložitějších účetních  případů. Abychom usnadnili profesní přípravu pracovníků ekonomických  úseků našich klientů, organizujeme pravidelné semináře, jejichž lektory  jsou vedoucí pracovníci Ministerstva Financí ČR.

Základními nabízenými službami v této oblasti jsou:

- transformace účetních závěrek na standard IAS/IFRS nebo US GAAP 
- poradenství při aplikaci IAS/IFRS
- průběžné zpracování účetních dokladů klienta
- sestavení účetní závěrky a vyhotovení účetních výkazů
- supervize účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- provedení inventarizace