Služby
Audit účetnictví, služby auditorů
Účetní poradenství a vedení účetnictví
Typy daňového poradenství
Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností
Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů
Due diligence - poradenství investorům
Doprovodné služby


Pro zejména menší firmy je mnohdy obtížné zajistit vedení účetnictví vlastními pracovníky vzhledem k tomu, že jejich kvalifikace není na takové úrovni, kterou si objektivně vyžaduje složitost účetních a daňových předpisů a  jejich neustále změny. Naše firma proto nabízí vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů až po zpracování výstupních informací v podobě účetních výkazů. Variantně můžeme poskytovat klientovi i službu účetní supervize, jejímž obsahem je průběžná pomoc našich účetních specialistů pracovníkům klienta a odborný dohled nad vedením jeho účetnictví. Naše účetní poradenství využívají i společnosti, které mají vlastní kvalifikovaný účetní personál, protože možnost konzultace s našimi účetními specialisty, auditory, daňovýmí poradci i spolupracujícími právníky je pro ně zárukou nalezení nebo ověření správného řešení i těch nejsložitějších účetních případů. Abychom usnadnili profesní přípravu pracovníků ekonomických úseků našich klientů, organizujeme pravidelné semináře, jejichž lektory jsou vedoucí pracovníci Ministerstva Financí ČR.

Základními nabízenými službami v této oblasti jsou:

- transformace účetních závěrek na standard IAS/IFRS nebo US GAAP 
- poradenství při aplikaci IAS/IFRS
- průběžné zpracování účetních dokladů klienta
- sestavení účetní závěrky a vyhotovení účetních výkazů
- supervize účetnictví
- rekonstrukce účetnictví
- provedení inventarizace
© 2006 HAYEK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Design4Network