Služby
Audit účetnictví, služby auditorů
Účetní poradenství a vedení účetnictví
Typy daňového poradenství
Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností
Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů
Due diligence - poradenství investorům
Doprovodné služby


audit účetnictvíPoskytujeme standardně veškeré auditorské služby. Audit účetnictví provádíme jako průběžný s cílem předcházet problémům, tzn. že obvykle během 2. pololetí běžného roku provedeme dvě dohlídky účetnictví a po zpracování roční účetní závěrky klientem její závěrečný audit.

U velkých společností zajišťujeme audit účetnictví formou samostatné dohlídky ověření inventarizace. Nespornou výhodou pro naše klienty je, že audit je prováděn vždy za přítomnosti odpovědného auditora , který je připraven poskytnout klientovi kvalifikované poradenské služby na místě. Klient se tak již většinou nemusí obracet se svými problémy na další odborné pracovníky firmy a vše se vyřeší během prováděného průběžného auditu.

Přítomností auditora při auditu klient získává i "přidanou hodnotu", spočívající především v získání nových poznatků z oblasti řízení a financí. Nezatěžujeme klienty "auditorskou byrokracií " , protože klient nemusí zpracovávat žádné zvláštní přehledy, tabulky atd., jestli-že jsou potřebná data u něj dostupná v jakékoliv podobě. Výhodou je rovněž, že naše auditorské týmy jsou personálně stabilní, takže spoluprací s námi se klient vyhne opakovanému "záběhu auditorů" a klient nemusí opakovaně vysvětlovat způsob účtování, podstatu podnikání, obchodní vztahy a další skutečnosti ovlivňující průběh a výsledky ověřování. 

V oblasti auditu nabízíme zejména:

- ověřování účetních závěrek,  konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv sestavených jak podle českých účetních předpisů, tak i podle mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS nebo podle US GAAP
- ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů
- ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou s klientem  (např. kontrola správnosti a úplnosti informací připravených pro potenciální investory v rámci due diligence, dodržování povinností stanovených Sarbanes Oxley Act atd.).

© 2006 HAYEK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Design4Network