Služby
Audit účetnictví, služby auditorů
Účetní poradenství a vedení účetnictví
Typy daňového poradenství
Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností
Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů
Due diligence - poradenství investorům
Doprovodné služby


Protože někteří z našeho týmu sami jako likvidátoři působili víme, že pro úspěch této práce je nezbytná spolupráce s týmem odborníků na účetnictví a daně, který správci konkurzní podstaty nebo likvidátorovi umožní soustředit se pouze na  uspořádání majetkových poměrů úpadce, resp. na úkony směřující k likvidaci společnosti jednak tím, že mu k této činnosti připravuje  potřebné podklady a dále, že zpracovává  běžnou účetní a daňovou agendu úpadce nebo likvidované společnosti.

Nabídka našich služeb v této oblasti zahrnuje:

- rekonstrukce účetnictví úpadce nebo likvidované společnosti 
- průběžné zpracování účetních dokladů úpadce nebo likvidované společnosti
- sestavení účetní závěrky a vyhotovení účetních výkazů 
- průběžné daňové poradenství
- zpracování daňových přiznání
© 2006 HAYEK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Design4Network