Služby
Účetní poradenství a vedení účetnictví
Audit účetnictví, služby auditorů
Typy daňového poradenství
Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností
Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů
Due diligence - poradenství investorům
Doprovodné služby


Auditorské služby, audit, finanční, účetní a daňové poradenství aj. Auditoři HAYEK, spol. s r.o., holding

Skupina HAYEK holding je tvořena společností HAYEK, spol. s.r.o., holding , která byla založena v r. 1991 a zabývá se auditem a jinými auditorskými službami, kontrolami vedení účetnictví a daňovým, účetním a finančním poradenstvím  
a společností HAYEK TAX, spol. s r.o., holding, která se od svého založení v r. 2001 soustřeďuje výlučně na daňové poradenství.
Auditorské služby, audit, daňové poradenství
Zakladatelem a jediným společníkem v obou společnostech je auditor a daňový poradce Ing. Ivan Hayek, který je vyhledávaným odborníkem v oblasti podnikových kombinací včetně přeměn, fůzí a rozděleni společnosti, akvizicí a due diligence.

Poskytované auditorské služby zahrnují účetní audit, kterým se rozumí ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ale i ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou s klientem.

Skupina HAYEK holding se již delší dobu řadí mezi přední auditorské a daňově poradenské firmy v České republice Podle Komory auditorů České republiky patříme dlouhodobě podle podílu na českém trhu auditorských služeb mezi prvních 20 auditorských firem.Jsme členem celosvětové sítě TIAG (The International Accounting Group), která sdružuje v současné době více než 85 auditorských firem. Toto členství nám umožňuje poskytovat účetní audit, účetní a daňové poradenství pro naše klienty prakticky po celém světě.

Auditor, účetní uditAuditoři a celý pracovní tým skupiny HAYEK holding se skládá z odborníků autorizovaných podle české legislativy, vyškolených však i podle mezinárodních standardů. Každý auditor, daňový poradce a asistent má rozsáhlé profesní znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti v příslušném oboru. Velikost týmu umožňuje provádět audit a daňové poradenství u jakékoliv společnosti v České republice, přičemž však nejsme záměrně tak velcí, aby jakýkoliv odborný problém klienta nebyl vnímán současně jako osobní problém zúčastněných pracovníků i partnera firmy. Velikost týmu je proto optimalizována na stav, při němž partner – auditor může průběžně osobně řídit a kontrolovat provádění jednotlivých klientských zakázek a spolu s odpovědnými pracovníky nalézat nejvhodnější řešení s ohledem na zájmy klienta. Výsledkem je kvalitní, rychlé a pro klienta efektivní poskytování služeb, s vynikajícím poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou služby. 

Kromě češtiny se s námi domluvíte anglicky a rusky.


Zpráva  o  průhlednosti

Společnost  má  formu společnosti s ručením omezeným,  jediným  společníkem je  Ing.  Ivan  Hayek. Je řízena   jednatelem,  který  řídí mj. čtyři  auditorské  skupiny. V čele  skupiny  je   vždy   statutární  auditor.

Společnost je členem  mezinárodní auditorské sítě TIAG.  Tato  síť však  není  sítí ve   smyslu § 2 písm. i) zák.č. 93/2009 Sb.

Řízení  kvality  se provádí  ve   smyslu  příslušných  mezinárodních  auditorských  standardů,  zejména ISGC 1  a   ISA 220. Pravidelně   se  provádějí  kontroly   dokončených  zakázek  a  prověrky řízení  kvality auditů účetních  závěrek  subjektů  veřejného  zájmu.

Systém  řízení  kvality funguje   efektivně. Poslední  kontrola   kvality byla  provedena Komorou  auditorů  ČR v únoru 2013.

V roce  2013 společnost   prováděla  povinný  audit u  dvou  subjektů   veřejného  zájmu,  jimiž   jsou  ČGS HOLDING a.s., Švehlova  1900/3,  Praha   10 - Záběhlice,  a TTP invest,  uzavřený investiční  fond, a.s.,  Nad  Opatovem 2140/2,  Praha  4 - Chodov.

Společnost a   jednotliví  členové  auditorských  týmů  jsou  nezávislí  vůči  osobám, u kterých  se   provádí  audit. Přezkum  nezávislosti  je   každoročně  prováděn  a   příslušní pracovníci, předkládají  jednateli  prohlášení  o  nezávislosti.

Statutární  auditoři jsou  vzděláváni podle  Vnitřního předpisu pro  kontinuální profesní vzdělávání auditorů,  vydaného  Komorou  auditorů  ČR. Rozsah  a   obsah  vzdělávání byl  v roce  2013 u  každého  statutárního  auditora   dodržen.

Společnost   dosáhla   v roce 2013 následujícího  obratu (v   mil.  Kč):

Obrat  celkem                    20,2
povinný  audit                   16,2 
jiné  ověřovací  zakázky      0,3 
daňové  poradenství            2,2 
další  neauditorské  služby  1,5

       

Klíčoví  auditorští  partneři  jsou  odměňováni pevnou  měsíční  mzdou  s případnou  odměnou za vykonanou  práci za   auditorské  období.

V Praze  dne 31.3.2014


Ing.  Ivan  Hayek
jednatel 
auditor č.osv. 0718

© 2006 HAYEK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Design4Network