Služby
Audit účetnictví, služby auditorů
Účetní poradenství a vedení účetnictví
Typy daňového poradenství
Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností
Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů
Due diligence - poradenství investorům
Doprovodné službyAuditorské služby, audit, finanční, účetní a daňové poradenství aj. Auditoři HAYEK, spol. s r.o., holding

Skupina HAYEK holding je tvořena společností HAYEK, spol. s.r.o., holding , která byla založena v r. 1991 a zabývá se auditem a jinými auditorskými službami, kontrolami vedení účetnictví a daňovým, účetním a finančním poradenstvím  
a společností HAYEK TAX, spol. s r.o., holding, která se od svého založení v r. 2001 soustřeďuje výlučně na daňové poradenství.
Auditorské služby, audit, daňové poradenství
Zakladatelem a jediným společníkem v obou společnostech je auditor a daňový poradce Ing. Ivan Hayek, který je vyhledávaným odborníkem v oblasti podnikových kombinací včetně přeměn, fůzí a rozděleni společnosti, akvizicí a due diligence.

Poskytované auditorské služby zahrnují účetní audit, kterým se rozumí ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ale i ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou s klientem.

Skupina HAYEK holding se již delší dobu řadí mezi přední auditorské a daňově poradenské firmy v České republice Podle Komory auditorů České republiky patříme dlouhodobě podle podílu na českém trhu auditorských služeb mezi prvních 20 auditorských firem.Jsme členem celosvětové sítě TIAG (The International Accounting Group), která sdružuje v současné době více než 85 auditorských firem. Toto členství nám umožňuje poskytovat účetní audit, účetní a daňové poradenství pro naše klienty prakticky po celém světě.

Auditor, účetní uditAuditoři a celý pracovní tým skupiny HAYEK holding se skládá z odborníků autorizovaných podle české legislativy, vyškolených však i podle mezinárodních standardů. Každý auditor, daňový poradce a asistent má rozsáhlé profesní znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti v příslušném oboru. Velikost týmu umožňuje provádět audit a daňové poradenství u jakékoliv společnosti v České republice, přičemž však nejsme záměrně tak velcí, aby jakýkoliv odborný problém klienta nebyl vnímán současně jako osobní problém zúčastněných pracovníků i partnera firmy. Velikost týmu je proto optimalizována na stav, při němž partner – auditor může průběžně osobně řídit a kontrolovat provádění jednotlivých klientských zakázek a spolu s odpovědnými pracovníky nalézat nejvhodnější řešení s ohledem na zájmy klienta. Výsledkem je kvalitní, rychlé a pro klienta efektivní poskytování služeb, s vynikajícím poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou služby. 

Kromě češtiny se s námi domluvíte anglicky a rusky.© 2006 HAYEK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Design4Network