Služby
Audit účetnictví, služby auditorů
Účetní poradenství a vedení účetnictví
Typy daňového poradenství
Poradenství v oblasti přeměn a fúzí obchodních společností
Podpora správců konkurzní podstaty a likvidátorů
Due diligence - poradenství investorům
Doprovodné služby


Auditorské služby, audit, finanční, účetní a daňové poradenství aj. Auditoři HAYEK, spol. s r.o., holding

Skupina HAYEK holding je tvořena společností HAYEK, spol. s.r.o., holding , která byla založena v r. 1991 a zabývá se auditem a jinými auditorskými službami, kontrolami vedení účetnictví a daňovým, účetním a finančním poradenstvím  
a společností HAYEK TAX, spol. s r.o., holding, která se od svého založení v r. 2001 soustřeďuje výlučně na daňové poradenství.
Auditorské služby, audit, daňové poradenství
Zakladatelem a jediným společníkem v obou společnostech je auditor a daňový poradce Ing. Ivan Hayek, který je vyhledávaným odborníkem v oblasti podnikových kombinací včetně přeměn, fůzí a rozděleni společnosti, akvizicí a due diligence.

Poskytované auditorské služby zahrnují účetní audit, kterým se rozumí ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv, ale i ověřování dalších skutečností podle zvláštních právních předpisů a ověřování jiných ekonomických informací v rozsahu stanoveném smlouvou s klientem.

Skupina HAYEK holding se již delší dobu řadí mezi přední auditorské a daňově poradenské firmy v České republice Podle Komory auditorů České republiky patříme dlouhodobě podle podílu na českém trhu auditorských služeb mezi prvních 20 auditorských firem.Jsme členem celosvětové sítě TIAG (The International Accounting Group), která sdružuje v současné době více než 85 auditorských firem. Toto členství nám umožňuje poskytovat účetní audit, účetní a daňové poradenství pro naše klienty prakticky po celém světě.

Auditor, účetní uditAuditoři a celý pracovní tým skupiny HAYEK holding se skládá z odborníků autorizovaných podle české legislativy, vyškolených však i podle mezinárodních standardů. Každý auditor, daňový poradce a asistent má rozsáhlé profesní znalosti a dlouholeté praktické zkušenosti v příslušném oboru. Velikost týmu umožňuje provádět audit a daňové poradenství u jakékoliv společnosti v České republice, přičemž však nejsme záměrně tak velcí, aby jakýkoliv odborný problém klienta nebyl vnímán současně jako osobní problém zúčastněných pracovníků i partnera firmy. Velikost týmu je proto optimalizována na stav, při němž partner – auditor může průběžně osobně řídit a kontrolovat provádění jednotlivých klientských zakázek a spolu s odpovědnými pracovníky nalézat nejvhodnější řešení s ohledem na zájmy klienta. Výsledkem je kvalitní, rychlé a pro klienta efektivní poskytování služeb, s vynikajícím poměrem mezi cenou a užitnou hodnotou služby. 

Kromě češtiny se s námi domluvíte anglicky a rusky.Zpráva o průhlednosti

Společnost má  formu společnosti s ručením omezeným, jediným společníkem je Ing. Ivan  Hayek. Je řízena jednatelem, který řídí mj. čtyři auditorské  skupiny. V čele skupiny je vždy statutární  auditor.

Společnost je členem mezinárodní auditorské sítě TIAG, která je sdružením nezávislých společností. Člen této sítě není v postavení společníka nebo ovládané osoby.

Řízení kvality se provádí ve smyslu příslušných mezinárodních auditorských standardů, zejména ISQC 1 a ISA 220. Pravidelně se provádějí kontroly dokončených zakázek.

Systém řízení kvality funguje efektivně. Poslední kontrola kvality byla provedena Komorou auditorů ČR v únoru 2013.

V roce 2015 společnost prováděla povinný audit u dvou subjektů veřejného zájmu, jimiž jsou ČGS HOLDING a.s., Švehlova 1900/3,  Praha 10 - Záběhlice, a TTP invest, uzavřený investiční  fond, a.s., Nad  Opatovem 2140/2, Praha  4 - Chodov.

Společnost a jednotliví členové auditorských týmů jsou nezávislí vůči osobám, u kterých se provádí audit. Přezkum nezávislosti je každoročně prováděn a příslušní pracovníci, předkládají  jednateli prohlášení o nezávislosti.

Statutární auditoři jsou vzděláváni podle Vnitřního předpisu pro kontinuální profesní vzdělávání auditorů, vydaného Komorou auditorů ČR. Rozsah a obsah vzdělávání byl v roce 2015 u každého statutárního auditora dodržen s vyjímkou auditora na mateřské dovolené.

Společnost dosáhla v roce 2015 následujícího obratu (v mil. Kč):

Obrat celkem                17,6
povinný audit               13,0
jiné ověřovací zakázky       1,7
daňové poradenství           2,2
další neauditorské služby    0,7

Klíčoví auditorští partneři jsou odměňováni pevnou měsíční mzdou s případnou odměnou za vykonanou práci za auditorské  období.

V Praze dne 15.3.2016

Ing. Ivan Hayek
jednatel
auditor č.osv. 0718
© 2006 HAYEK s.r.o. Všechna práva vyhrazena | Created by Design4Network